Dienst Dorpskerk 24 juli

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. J.H. Gijsbertsen uit Apeldoorn voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. C.E. Lavooij uit Vaassen.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 24 juli diaconie
– 24 juli werk in onze gemeente
– 24 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor NBG.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.