Dienst Dorpskerk 24 december

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Kerstnacht:

De Kerstnachtdienst begint om 20.30 uur en wordt dit jaar in de kerk gehouden en zal op de gebruikelijke manier worden uitgezonden, waardoor hij voor velen via internet te volgen is. De dienst zal worden ingevuld als een zangdienst en enkele zangers van His Voice zullen hun medewerking verlenen.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunissen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 24 december collecte diaconie
– 24 december in onze gemeente
– 24 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de voedselbank Apeldoorn.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.