Dienst Dorpskerk 24 december

Kerstnachtdienst:  

Voorganger in de Kerstnachtdienst is ds. G.J. Krol uit Baarn.  

Collecte:

De inzameling van de gaven door middel van een collecte bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de Kerstcollecte via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van:


Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 24 december Kerstcollecte

Kerstcollecte:

De Kerstcollectie is bestemd voor de De Herberg Apeldoorn.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.