Dienst Dorpskerk 24 december

Online-avonddienst:

We gedenken en vieren het wonder dat Jezus Christus is geboren. God laat ons niet aan ons lot over, maar heeft Zijn Zoon in deze wereld gezonden. Wat een bron van redding en hoop, ook in onze tijden. De kerstnachtdienst begint om 20.30 uur. In verband met de volledige lockdown is de dienst alleen online bij te wonen via kerkdienstgemist.nl.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 24 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor De Herberg Apeldoorn.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.