Dienst Dorpskerk 24 april

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. J. Lammers voor.    

Avonddienst:

De avonddienst is een brondienst. Het thema is op dit moment nog niet bekend. De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 24 april diaconie
– 24 april werk in onze gemeente
– 24 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Binnenlands diaconaat, AZC.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.