Dienst Dorpskerk 23 oktober

Ochtenddienst:  

In de ochtenddienst gaat ds. E.J. Hempenius uit Amersfoort voor.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. B. Lampen uit Epe.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 23 oktober diaconie
– 23 oktober werk in onze gemeente
– 23 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting de Haven.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.