Dienst Dorpskerk 23 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

‘Weest vurig van geest!’ Deze oproep van Paulus uit Romeinen 12:11 staat centraal in de morgendienst op 1e Pinksterdag. Het thema is onderdeel van de GZB-campagne ‘Houdt het vuur brandend’, met allerlei boeiende activiteiten, zoals een online reis door de wereldkerk om samen te bidden en uit de Bijbel te lezen. Meer informatie hierover staat elders in Kerkklanken en is te vinden op http://www.gzb.nl/pinkstercampagne.  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Avonddienst:

Ds. A.J.C. Gijsbertsen uit Garderen zal voorgaan in de avonddienst.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 23 mei collecte diaconie
– 23 mei in onze gemeente
– 23 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor GZB, Costa Rica.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.