Dienst Dorpskerk 23 augustus

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Zondag 23 augustus zal ds. J. Lammers voorgaan in de morgendienst. In deze dienst zullen we in het bijzonder onze broers en zussen die langdurig met ziekte te kampen hebben bij naam bij de Here brengen.

Avonddienst:

Zondag 23 augustus zal ds. A.W.J. Theunisse voorgaan in de avonddienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 23 augustus collecte diaconie
– 23 augustus collecte werk in onze gemeente
– 23 augustus uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Exodus.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.