Dienst Dorpskerk 23 april

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. D. van Meulen uit Epe.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. H.L. Versluis uit Veenendaal.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 23 april diaconie
– 23 april werk in onze gemeente
– 23 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Binnenlands diaconaat, AZC.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.