Dienst Dorpskerk 22 mei

Ochtenddienst:  

In de morgendienst zal bijzondere aandacht worden besteed aan de aanstelling van twee mensen tot vertrouwenspersonen in onze gemeente. We zijn dankbaar dat Harold de Boer (Kasteellaan 16, Apeldoorn) en Ellen van Kooten (Eikepagelaan 160, Apeldoorn) deze rol op zich willen nemen. In de dienst zal hier meer uitleg over worden gegeven vanuit Bijbels licht. Harold en Ellen zullen geheimhouding en trouw beloven en we zullen om Gods zegen bidden voor hen en voor de gemeente

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.G.H. Laseur uit Wamel.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 22 mei diaconie
– 22 mei werk in onze gemeente
– 22 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Fonds Godsdienst onderwijs.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.