Dienst Dorpskerk 22 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Zondag 22 maart zal ds. Theunisse voorgaan in de morgendienst.
We staan we stil bij het thema ‘Jezus raakt ons aan’. We lezen Lukas 5: 12-16. De Here Jezus raakt een man met een besmettelijke huidziekte aan. Dat is ongehoord. Denk aan het besmettelijke coronavirus, waar laatst ook een Chinese arts aan was overleden. Maar Jezus raakt niet besmet met de ziekte, juist andersom: Zijn heilzame kracht geneest de zieke! Het is het vierde gespreksthema van Focus (blok 1).
In de gebeden in deze dienst zullen we bijzonder aandacht geven aan broers en zussen uit de gemeente die langdurig met hun gezondheid te kampen hebben. We willen hen met naam bij de Here brengen. Wilt u ook graag in dit gebed genoemd worden? Of hebt u een ander gemeentelid in gedachten om te noemen? Geef het dan graag door aan ds. Lammers of aan ds. Theunisse.

Avonddienst:

Wat is er aan de hand? Eén onzichtbaar klein virusje zet de hele wereld op zijn kop… Onze wereld. Misschien wel: jóuw wereld, heel dichtbij. Hoe duiden we dat?
‘Wil je niet eens over Openbaring preken?’ Een vraag van een jongere op catechisatie, een paar weken terug. Ds. Theunisse krijgt deze vraag vaker. Niet eenvoudig, maar hij gaat het oppakken.
Op zondagavond zal ds. Theunisse in de diensten op een ‘Brondienst-achtige’ manier Openbaring gaan lezen. Elke week 1 of 2 hoofdstukken. In elk geval zolang de coronamaatregelen duren.
A.s. zondagavond (22/3): Openb. 1. Heb je vragen bij dit hoofdstuk? Mail ze naar ds. Theunisse!

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 22 maart collecte diaconie
– 22 maart collecte werk in onze gemeente
– 22 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Educatie en toerusting.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen en terugkijken via kerkdienstgemist.nl.