Dienst Dorpskerk 21 mei

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. W.P. van der Hoeven.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. D. Wolters uit Amsterdam.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 21 mei diaconie
– 21 mei werk in onze gemeente
– 21 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor een diaconaal doel.  

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.