Dienst Dorpskerk 21 juli

Ochtenddienst:

Zondag 21 juli zullen we in de morgendienst de jongeren van de Roemeniëreis ‘uitzwaaien’. Wat mooi om op deze manier ‘het goede te doen onder de mensen’. Ook een belangrijke roeping van de kerk. Daar zullen we in de dienst dieper op ingaan. En voor onze jongeren en de leiding bidden om een gezegende, inspirerende reis.

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

In de avonddienst lezen we uit 1 Petrus 2. Petrus spreekt de gelovigen aan als ‘vreemdelingen’ en ‘priesters’. Prof. Stefan Paas heeft deze twee termen gekozen als titel voor zijn boek over missionair kerk zijn in deze tijd. We gaan luisteren wat Petrus ons te zeggen heeft.

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollecte is bestemd voor het Leger des Heils.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.