Dienst Dorpskerk 21 februari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat ds. Van Dam uit IJsselmuiden voor. Ieder jaar proberen we een dienst in elkaars gemeente te leiden. Het is fijn om elkaar als bevriende collega’s daarbij te ontmoeten en ook uit de gemeenten horen we vaak positieve reacties op deze diensten.

Avonddienst:

De avonddienst is een brondienst en zal worden geleid door ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 21 februari collecte diaconie
– 21 februari in onze gemeente
– 21 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatie werk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.