Dienst Dorpskerk 21 augustus

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. W.G. van Iperen uit Barneveld.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. J. Plaisier uit Amersfoort.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 21 augustus diaconie
– 21 augustus werk in onze gemeente
– 21 augustus uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Exodus.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.