Dienst Dorpskerk 20 september

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Met de startzondag willen we het nieuwe seizoen weer beginnen. Door de corona zal dit in veel opzichten anders zijn dan anders. Toch blijven we wegen zoeken om samen gemeente van Christus te zijn en daarin te groeien!

Van september tot aan de Kerst is het centrale thema: Jezus in jouw wereld. Iedereen heeft een eigen plek in onze samenleving, jong, oud, of in de kracht van je leven. Hoe kun je nu precies op die plek volgeling van Jezus zijn? Wat heb je daarvoor nodig? Hoe kunnen we je daarvoor toerusten in de kerk? Het focustraject neemt ons in blok 3 bij de hand om daarin te groeien.

Het eerste gespreksthema van blok 3 is: ‘Waar God je roept’. We lezen de brief die Jeremia schreef aan de ballingen in Babel (Jer. 29: 4-14): jullie zijn nu door God geroepen om in Babel tot zegen te zijn. Van daaruit trekken we de lijnen naar ons toe. Waar ben jij geroepen? Voor wie kan jij tot zegen zijn? Op welke manier?

In deze gezinsdienst zal Hans van Veelen met een klein dramastukje het kindermoment verzorgen.

Bij de voorbeden zullen we alle gebedsintenties van gemeenteleden voor het nieuwe seizoen bundelen en voor God brengen. Zo willen we op een creatieve en diepe manier toch het samen gemeentezijn vormgeven in deze vreemde tijden. Meer informatie en hoe u/jij hieraan bij kan dragen staat onder het kopje ‘focus’ elders in Kerkklanken.

De dienst zal geleid worden door ds. Theunisse.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Avonddienst:

De avonddienst zal ingevuld worden met inspiratie vanuit de ingezonden foto’s. De vraag was/is om deze zomer een foto te maken van een mens, voorwerp, gebouw, natuur die jou aan God doet denken. Deze foto mag je met een korte toelichting van je beleving sturen naar focus@hgbb.nl Dit gaat immers ook over ‘God in jouw wereld’! Ds. Theunisse zal deze dienst leiden.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 20 september collecte diaconie
– 20 september collecte werk in onze gemeente
– 20 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.