Dienst Dorpskerk 3 april

Ochtenddienst: 

In de morgendienst gaat ds. J. Lammers voor.    

Avonddienst:

De avonddienst zal worden geleid door ds. A. Groen uit Rijsoord.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 3 april diaconie
– 3 april werk in onze gemeente
– 3 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het pastoraat.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.