Dienst Dorpskerk 20 februari

Wij willen wij u vriendelijk doch zeer dringend verzoeken u aan te melden (of te reserveren) voor de eredienst en dit serieus te nemen. Want alleen als u zich aanmeldt, kunnen wij met elkaar zorgdragen voor uw en onze gezondheid en veiligheid.

Ochtenddienst:

In de morgendienst gaat dr W. Verboom uit Harderwijk voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse in een brondienst. Aan de invulling wordt gewerkt, thema is nu nog niet bekend.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 20 februari diaconie
– 20 februari werk in onze gemeente
– 20 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.