Dienst Dorpskerk 2 november

Ochtenddienst:  

In de ochtenddienst gaat ds. S.H. Muller voor in een dienst voor Kerk en School.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers. In de kerk staan op dankdag fruitbakjes klaar die bezorgd moeten worden bij gemeenteleden.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 2 november diaconie
– 2 november werk in onze gemeente
– 2 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie van de avonddienst is bestemd voor het onderhoud kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.