Dienst Dorpskerk 2 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst zal de uitgestelde herbevestiging van ambtsdragers plaatsvinden. Dirk van Dijk en Gert van Gelder zullen worden herbevestigd als ouderling-kerkrentmeester en Jan Vijfhuizen als diaken. Ook zullen we afscheid nemen van Ellen van Kooten als ouderling en van Johan van der Veen als ouderling-kerkrentmeester. Via Kerkklanken spreken we alvast onze hartelijke dank uit voor de jarenlange inzet van Ellen en Johan en ook voor de bereidheid van Dirk, Gert en Jan om zich voor een nieuwe termijn in te zetten voor het werk in Gods wijngaard.  

In het ambt wordt iets koninklijks en priesterlijks zichtbaar: verantwoordelijkheid dragen in dienstbaarheid. Die roeping geldt eigenlijk voor ieder christen. Petrus noemt in zijn brief de christenen daarom ‘koninklijke priesters’. Het zijn woorden die in het Oude Testament al over Israël gezegd worden. De Here Jezus maakt dit het diepste waar. Hij is de allerhoogste Koning en tegelijk de allernederigste Priester die ieder dient. Het tweede gespreksthema van Focus (blok 5) neemt ons bij de hand om in de spiegel van deze twee woorden na te denken over ons leven als christenen.

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Avonddienst:

Ds. D. van Meulen uit Epe zal voorgaan in de avonddienst.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 2 mei collecte diaconie
– 2 mei in onze gemeente
– 2 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Evangelisatie werk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.