Dienst Dorpskerk 2 april

Corona-maatregel

Om voor deze bijzondere avonddienst op Goede Vrijdagdienst met avondmaalsviering extra zitplaatsen te creëren zal voor deze dienst na reservering ook het Hoogepad gebruikt worden. Tevens is deze avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. Theunisse. In deze dienst op Goede Vrijdag zal het Heilig Avondmaal gevierd worden. De Heer wil ons juist in deze vreemde tijd, die zoveel van ons allemaal vraagt, versterken met het gebroken brood van Zijn lichaam en met de vergoten wijn van Zijn bloed. Heel fijn en belangrijk dat we dit in de gemeente vieren.

Omdat in de kerk slechts 30 personen de dienst kunnen bijwonen, zullen de Freule Hartsenzaal en de Wilmazaal van het Hoogepad ook ingericht worden als kerkzaal.

Daar wordt de dienst via het beamerscherm gevolgd. Zo zullen in totaal rond de 80 zitplaatsen beschikbaar zijn. Er kan op de gebruikelijke manier gereserveerd worden.

Bediening Avondmaal:

Bij de bediening van het Avondmaal zullen gelijktijdig met de bediening in de kerk ook ambtsdragers in het Hoogepad brood en wijn uitdelen, wat vervolgens op een gezamenlijk moment in kerk en Hoogepad gegeten en gedronken wordt tot gedachtenis van Christus. Zo hopen we dat voldoende plaatsen beschikbaar zijn voor ieder die gesterkt wil worden door het sterven van de Heiland. Bij de bediening zal in de kerk net als vorige keren op aangeven van diakenen brood en wijn door de deelnemers worden opgehaald en in het Hoogepad zal het worden rondgedeeld. Zo zullen er zo min mogelijk besmettingsrisico’s zijn.

Alternatieven:

Voor wie het toch te risicovol vindt om naar de kerkdienst te komen, zijn er twee alternatieven. Het eerste is om thuis het Avondmaal mee te vieren. Neemt u dan graag contact op met Ans Bergman van de diakonie (ans.bergman@hgbb.nl; 06-55 510 648). Dan komt een diaken of ouderling met u thuis het Avondmaal vieren op het moment dat dit ook in de kerk bediend wordt. Zo wordt de verbondenheid met de gemeente in de persoon van de ambtsdrager extra gesymboliseerd. En ook dat we het brood en de wijn uit de hand van Christus ontvangen. Er zijn ook gemeenteleden die het Avondmaal zonder ambtsdrager thuis met de gemeente meevieren. Daar heeft de kerkenraad in deze bijzondere tijden begrip voor, ook al dragen we deze wijze van vieren niet actief uit.

De tweede mogelijkheid is dat u zich kunt aanmelden om na afloop van de kerkdienst in het kerkgebouw brood en wijn bij de avondmaalstafel op te halen en op een stoel in de kerk te nuttigen. U zult dan met slechts enkele mensen in het kerkgebouw zijn. Ook hiervoor is reservering verplicht. Om allemaal voor de avondklok weer thuis te kunnen zijn zal de dienst om 19.00 uur beginnen.

We zien uit naar een gezegende avondmaalsviering, waarin we allen gesterkt mogen worden door de genade van onze Here Jezus Christus, die ons zo onvoorstelbaar diep liefheeft.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 2 april collecte diaconie
– 2 april in onze gemeente
– 2 april uitgangscollecte
– 2 april avondmaalscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Pastoraat.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen en terugkijken via kerkdienstgemist.nl.