Dienst Dorpskerk 19 september

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Deze zondag staat de start van het winterwerk centraal. Wat zou het mooi zijn als dit seizoen weer op enigszins normale manier zou kunnen gaan verlopen met kringwerk, clubs, catechese en gemeentesamenkomsten.  

In de morgendienst maken we een start met het 6e blok van het Focustraject. Dit laatste blok van het traject neemt ons in vijf gespreksthema’s mee langs de vijf hoofdaspecten van zending, zoals zendingsorganisaties zich daarop bezinnen. Het brengt ons opnieuw bij diepe kernen van ‘gezonden zijn door Jezus’.  

Het eerste thema is ‘Goed nieuws brengen’. Met het oog op de dienst en op de ontmoeting met koffie/thee in de pastorietuin na de dienst wil ik jullie vragen een voorwerp of foto mee te nemen dat je doet denken aan het Koninkrijk van God. (Meer informatie en opgave: zie onder het stukje ‘Focus’ verderop in Kerkklanken). We lezen uit Jesaja 52:1-7 en Markus 1:14-15.  

Misschien ben je door de coronabeperkingen in het afgelopen jaar de draad van het focustraject een beetje kwijtgeraakt. Dat is goed te begrijpen. Laten we daarom de gelegenheid van de start van het nieuwe seizoen aangrijpen om de draad weer op te pakken en deze weg van geestelijke toerusting vervolgen! 

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

In de avonddienst, een brondienst, zullen de inzendingen uit de zomeractie een plaats krijgen. Vakantiefoto’s van mensen of voorwerpen waarin een glimp van Gods Koninkrijk gezien werd. Kleine verslagjes van mensen met wie over God en Zijn Koninkrijk gesproken is. Zie voor meer informatie over de zomeractie pagina 94 van het focusboekje. Sturen jullie je inzendingen graag naar Frans Hoogendijk (focus@hgbb.nl). Dit kan tot uiterlijk zondag 12 september.  

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 19 september diaconie
– 19 september in onze gemeente
– 19 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor ICT ondersteuning.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.