Dienst Dorpskerk 19 maart

Ochtenddienst:  

Zondag 19 maart is de 4e Lijdens-zondag. Voorganger in deze dienst is dr. J. Hoek uit Veenendaal.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. M. van Dam uit IJsselmuiden.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 19 maart diaconie
– 19 maart werk in onze gemeente
– 19 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in actie 40 dagen tijd.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.