Dienst Dorpskerk 19 juni

Ochtenddienst:  

In de dienst van zondagmorgen 19 juni zal aandacht zijn voor de voorbereiding van ons hart en ons leven op de bediening van het Heilig Avondmaal volgende week zondag DV. 

 In de morgendienst gaat ds. R. v.d. Spoel uit Berg en Terblijt.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.G.H. Laseur uit Wamel.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 19 juni diaconie
– 19 juni werk in onze gemeente
– 19 juni uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Open Doors.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.