Dienst Dorpskerk 19 februari

Ochtenddienst:  

In de doopdienst van 19 februari wordt Arvie Bergman gedoopt. Arvie is de zoon van Bernhard en Judith Bergman uit Kampen (gastleden van onze gemeente) en de kleinzoon van Jan Willem en Ans Bergman.  Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. E.G.H. Laseur (West Maas/Waal).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 19 februari diaconie
– 19 februari werk in onze gemeente
– 19 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.