Dienst Dorpskerk 19 april

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de eredienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu de diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Zondag 19 april zal ds. Theunisse voorgaan in de morgendienst. Het thema is: De verborgen aanwezigheid van Jezus (Luk. 24:13-32), gerelateerd aan het Focusgespreksthema 1 van blok 2.

Avonddienst:

Op zondagavond zal ds. Theunisse in de diensten op een ‘Brondienst-achtige’ manier Openbaring gaan lezen. Elke week 1 of 2 hoofdstukken. In elk geval zolang de coronamaatregelen duren.
A.s. zondagavond (19 april): Openb. 8 en 9. Heb je vragen bij dit hoofdstuk? Mail ze naar ds. Theunisse!

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 19 april collecte diaconie
– 19 april collecte werk in onze gemeente
– 19 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Onderhoud kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen en terugkijken via kerkdienstgemist.nl.