Dienst Dorpskerk 18 september

Ochtenddienst:  

De ochtenddienst staat in het teken van de start van het nieuwe winterseizoen.

Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. B. Visser uit Woerden.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 18 september diaconie
– 18 september werk in onze gemeente
– 18 september uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor ICT ondersteuning.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.