Dienst Dorpskerk 18 juli

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse. In deze dienst zal de doop worden bediend.

Avonddienst:

Prop. E.J. Empenius uit Barneveld zal voorgaan in de avonddienst.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 18 juli collecte diaconie
– 18 juli in onze gemeente
– 18 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de Stichting Leger des Heils.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.