Dienst Dorpskerk 18 december

Ochtenddienst:  

Zondag 18 december is het de 4e adventszondag. Voorganger in deze dienst is ds. J. Ouwehand uit IIpendam.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers (in verband met voorspelde gladheid heeft ds. W.J.J. Koelewijn uit Renkum af moeten melden).  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 18 december diaconie
– 18 december werk in onze gemeente
– 18 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd de verwarming van de kerk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.