Dienst Dorpskerk 18 april

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de periode van Pasen tot de zomer willen we in vier themadiensten nadenken wat het betekent om als christenen een minderheid te vormen in de samenleving. Wat vraagt dat van ons? Het vijfde blok van het Focustraject neemt ons mee langs deze belangrijke vragen. We lezen daarbij steeds een stukje uit de eerste Petrusbrief. Onze tijd lijkt in dat opzicht op die van de christenen in de eerste eeuw, die ook een minderheid vormden en van alles meemaakten.  

Het thema voor deze zondag is ‘uitverkoren vreemdelingen’. Met deze twee woorden typeert Petrus de gelovigen. We zullen ontdekken hoeveel herkenning en inspiratie deze woorden geven voor ons dagelijks leven als christen. We lezen 1 Petrus 1:1-6. Het is het 1e gespreksthema van het 5e Focusblok.  

Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Het zal een korte dienst zijn, waarna opnieuw een digitale nabespreking zal worden gehouden.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Over een thema wordt nog nagedacht. Er zal gelegenheid zijn voor geïnteresseerden om na de dienst onder genot van een bakje koffie of thee op een veilige manier met anderen het thema na te bespreken.

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de brondienst.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 18 april collecte diaconie
– 18 april in onze gemeente
– 18 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.