Dienst Dorpskerk 17 oktober

Corona-maatregel

Kerkgang na aanmelding

Vanaf nu hoeft u zich alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft (datum, ochtend- en of avonddienst) en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst staat het derde van de vijf aspecten van zending centraal: “geloven met hart en hand” (focus blok 6, gespreksthema 3). Christus roept ons om liefdevolle aandacht te hebben voor de mensen om ons heen, met hun noden en zorgen, zonder onderscheid te maken. We lezen verschillende stukjes uit de brief van Jakobus. Een geweldige brief om eens in zijn geheel door te lezen voor jezelf. (Helaas lukt het door omstandigheden niet deze en de vorige focusdienst iets meer te spreiden). 

Om dienend aanwezig te zijn in onze omgeving is allereerst gebed nodig. Het gaat immers om Gods bewogenheid met deze mensen die door ons heen wil werken. Daarom zal na afloop van de dienst een gebedswandeling plaatsvinden, voor wie daaraan mee wil doen.  

Wat is een gebedswandeling? Het is een vorm van ontspannen wandelen in twee- of drietallen. Je oefent je om je bewust te zijn van Gods aanwezigheid. En je stelt je open voor wat God je aanwijst door je zintuigen: wat zie je? Wat hoor je? Wat ruik je? Wat voel je? Bijvoorbeeld als je door een straat loopt, langs de huizen en tuinen. Of langs een huisartsenpost, of waar dan ook. Al deze indrukken mag je bij God terugbrengen in een gebed met dank of voorbede, schuldbelijdenis of gebed om ontferming. Misschien stilletjes voor jezelf, misschien hardop samen of om beurten. De één doet dat lopend, de ander blijft erbij staan of zoekt een bankje. Dat is allemaal goed. Na afloop is er nog gelegenheid even kort bij elkaar te komen om ervaringen te delen. Concrete uitleg een aanwijzingen zullen na de morgendienst worden gegeven, bij een bakje koffie of thee.  

Het is uiteraard ook mogelijk om later op de dag of in de week een gebedswandeling te doen in een andere omgeving, misschien je eigen woonomgeving in Lieren of in Apeldoorn, eventueel samen met een ander gemeentelid met wie je afspreekt. Het is een bijzondere vorm van bidden, waarmee we in de Geest van Gods betrokkenheid bij mensen komen. Erg aanbevolen! 

Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

Ds. H.W.J. Faassen uit Apeldoorn zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 17 oktober diaconie
– 17 oktober in onze gemeente
– 17 oktober uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het werelddiaconaat, Kameroen.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.