Dienst Dorpskerk 21 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgendienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De morgendienst heeft als thema ‘dienen en delen’. Dit is het vijfde gespreksthema dat Focus aanreikt als belangrijke lijn voor de gemeente van Christus. Jezus Christus is immers gekomen om ons te dienen en heeft Zijn leven tot in de dood met ons gedeeld. Zo zijn ook wij geroepen elkaar te dienen en ons leven met anderen te delen. Dit sluit helemaal aan bij het thema van de 40-dagentijd: ‘Ik ben er voor jou. Zeven keer barmhartigheid’. In de indrukwekkende uitleg van Jezus over de terugkeer van de Mensenzoon in Matteüs 25:31-46 worden zes werken van barmhartigheid genoemd: eten, drinken of kleding geven aan behoeftigen, gastvrijheid bieden en gevangenen of zieken bezoeken. Later is daar als zevende het begraven van doden aan toegevoegd.  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Over een passende invulling wordt nog nagedacht. De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 21 maart collecte diaconie
– 21maart in onze gemeente
– 21 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Kerk in Actie 40 dagen tijd.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.