Dienst Dorpskerk 17 juli

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. T. Meijer uit Puttershoek voor.    

Na afloop van de dienst nodigen we u van harte voor een gezellige bijeenkomst in Het Hoogepad met koffie, thee of limonade.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. J. Ouwehand uit Ilpendam.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 17 juli diaconie
– 17 juli werk in onze gemeente
– 17 juli uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Stichting Leger des Heils.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.