Dienst Dorpskerk 17 januari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

In de morgendienst zal ds. H. van Ark uit Wapenveld voorgaan.

Avonddienst:

De avonddienst is een Brondienst. Deze wordt ingevuld met een thema vanuit het dagelijks leven van een gemeentelid. Meer informatie volgt via de afkondigingen. Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 17 januari collecte diaconie
– 17 januari in onze gemeente
– 17 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het IZB.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.