Dienst Dorpskerk 17 april

Ochtenddienst: 

De morgendienst is een gezinsdienst. Op Pasen wordt ons van Godswege gezegd dat het onvoorstelbare, het ongelofelijke, het onmogelijke desalniettemin wáár is. De diepste waarheid van het bestaan. De schuld is verzoend, de dood overwonnen, de duisternis voorgoed verlicht. Met ontzag en vreugde vieren we de overwinning van Jezus op de dood. De Vader heeft Hem opgewekt. ‘Wij mogen zingen, van grote dingen!’ We lezen deze morgen het Paasevangelie uit Matt. 28:1-10.  

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. L. Plug uit Barneveld.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 17 april diaconie
– 17 april werk in onze gemeente
– 17 april uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Werelddiaconaat, Libanon.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.