Dienst Dorpskerk 16 mei

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de diensten via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst zal de doop worden bediend aan Nova Marthe Madeleine Kwakernaak, dochter van Martijn en Vera-Mandy, zusje van Evy en Féline. Dit zou eerst met Pasen plaatsvinden, maar is door omstandigheden uitgesteld. Daarom zeggen we er des te meer bij: DV, Deo Volente, als de Heer het wil.  

Kinderen gaan al heel jong allerlei vragen stellen over het geloof. Dat geeft vaak leuke gesprekjes, in de vertrouwdheid van het gezin. Soms moet je ook wel even zoeken naar woorden of weet je het zelf niet zo goed. Kinderen kunnen zóveel vragen… Het thema van de dienst is ‘geroepen tot verantwoording’. Petrus houdt de christenen in de eerste eeuw voor om mensen ‘antwoord’ (ver-antwoord-ing) te geven als zij vragen stellen over hun geloof (1 Pet. 3:15). Het is fijn om dat spel van ‘vraag en antwoord’ te oefenen in de vertrouwdheid van het gezin en van de kring van de gemeente. Dan voel je je vaak iets vrijer om het ook eens aan je collega’s of buren een ‘antwoord’ te geven over het geloof. Het is het derde gespreksthema van Focus (blok 5).  

De ochtenddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Avonddienst:

Ds. E.S. Klein Kranenburg uit Olst zal voorgaan in de avonddienst.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 16 mei collecte diaconie
– 16 mei in onze gemeente
– 16 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Fonds Godsdienst onderwijs.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.