Dienst Dorpskerk 29 november

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

Zondag 29 november

In de morgendienst lezen we de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan (Luk. 10: 25-37). Daar kun je zo je dagelijks leven aan spiegelen. Het thema van de dienst is dan ook: ‘Kansen in het dagelijks leven’. Dit is het vierde gespreksthema van Focus blok 3: Jezus in jouw wereld. Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

In deze dienst zal ook de Heilige Doop bediend worden. Herbert en Anne Rorije zullen hun kleine Vic ten doop houden. Een bijzonder moment voor hen en voor de gemeente.

De afkondigingen kunt u van te voren lezen.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. Van Meulen uit Epe.

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er geen kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 29 november collecte diaconie
– 29 november collecte werk in onze gemeente
– 29 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het Pastoraat.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.