Dienst Dorpskerk 15 september

Ochtenddienst:

Zondag 15 september is de startdienst voor het nieuwe kerkelijke seizoen. Deze dienst maken we een begin met ons jaarthema ‘een discipel getuigt’. Zoals u al eerder in Kerkklanken hebt kunnen lezen, vindt momenteel een verkenning plaats of we het materiaal ‘Focus’ van de IZB voor het jaarthema gaan gebruiken. In elk geval staan we deze startzondag stil bij het eerste thema van Focus: “ont-moeten”. Getuigen van Christus begint bij de ontmoeting met Hem, als levende Heer in je bestaan.
Maar tegelijk ook bij een stukje ontspanning. We moeten al zovéél. Als je dan ook nog eens móet getuigen… dan wordt je er op voorhand al moedeloos van. Daarom “ont-moeten”. In de ontmoeting met de Here ontvangen we juist vrijheid en leven!
Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is de eerste Brondienst van het nieuwe seizoen. Over het thema wordt nog overlegd. Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollecte is bestemd voor Compassion.

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.