Dienst Dorpskerk 15 mei

Ochtenddienst:  

Vroeger werd Nederland een christelijk land genoemd. Onlangs publiceerde het CBS dat de meerderheid van de Nederlanders zich niet gelovig noemt. Er is veel veranderd. De kerk is in de marge terechtgekomen en christenen zijn een minderheid geworden, in ons land. Dat lijkt op hoe het christendom begon. Petrus schrijft een brief aan die kleine groepjes christenen uit de eerste eeuw om hen te bemoedigen als christen te leven. In de morgendienst gaan we uit de eerste Petrusbrief lezen en lessen trekken voor ons leven vandaag. Het is een herhaling van het 5e blok van het Focustraject. 

Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van een kopje koffie, thee of een glas limonade na te praten over het onderwerp. Bij mooi weer doen we dat in de tuin naast de kerk, bij minder mooi weer in de kerk. De jongeren van Ad Fontes zullen de catering verzorgen. U bent allemaal hartelijk welkom. 

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. B. Lampen uit Epe.    

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 15 mei diaconie
– 15 mei werk in onze gemeente
– 15 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor een diakonaal doel (tijdelijke opvang AZC)

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.