Dienst Dorpskerk 15 januari

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers. In deze dienst worden ambtsdragers (her)bevestigd en nemen we afscheid van ambtsdragers.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door ds. G.J. Wolters uit Apeldoorn.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 15 januari diaconie
– 15 januari werk in onze gemeente
– 15 januari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het IZB; vereniging voor zending in Nederland.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.