Dienst Dorpskerk 15 april

Avonddienst:

Goede Vrijdag gedenken we het sterven van Jezus Christus. Onpeilbare liefde van God voor ons in de weg van lijden en verwerping. We lezen uit Matt. 27:27-31 over de afschuwelijke kroon van doornen die Jezus te dragen krijgt en hoe Hij bespot wordt als ‘de koning van de Joden’, wat Hij juist op zo’n onnavolgbaar diepe manier is.  

Om het lijden en sterven van de Here Jezus nog dichter naar onszelf toe te halen en ervan verzekerd te mogen zijn dat Zijn dood ook voor ons tot zegen is, zullen we het Heilig Avondmaal vieren. Hij heeft gezegd: ‘Dit brood is Mijn lichaam dat voor jullie gebroken wordt. Doet dat tot Mijn gedachtenis.’ 

Hoewel de beperkingen officieel zijn opgeheven, zal de avondmaalsviering nog in coronastijl plaatsvinden. Dit om te voorkomen dat sommigen zich op dit heilige moment onprettig zullen voelen met zovelen dicht naast elkaar in het koor van de kerk.  

De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse

 

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 15 april diaconie
– 15 april werk in onze gemeente
– 15 april avondmaalscollecte
– 15 april uitgangscollecte

Avondmaalscollecte:

De avondmaalscollecte is bestemd voor International Justice Mission.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.