Dienst Dorpskerk 14 november

Ochtenddienst:

Het thema voor de morgendienst is ‘recht doen’. De gemeente van Christus is in deze wereld gezonden om zich ervoor in te zetten dat recht gedaan wordt. Dat vraagt een op-rechte geloofshouding, een gemeente waarin mensen tot hun recht kunnen komen, hoe verschillend we ook zijn en ook een inzet voor recht in de samenleving, met name voor zwakken en kwetsbaren. Of voor mensen die in de knel komen omdat de dingen krom zijn of in de knoop schieten. We lezen uit Jesaja 58: 1-11. Dit is het vierde van de vijf aspecten van zending die Focus ons in dit najaar aanreikt.  

Voorganger in deze dienst is Ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst. Over een invulling en een thema wordt nog nagedacht.

Ds. A. Theunisse zal voorgaan in de avonddienst.

Oppas:

Tijdens de morgendienst is er in het Hoogepad oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Informatie bij: Yvonne Gijsbertsen, tel. 06-2235 4737.
Gaarne na reservering een mail sturen naar kinderoppas@hgbb.nl onder vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren).

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 14 november diaconie
– 14 november in onze gemeente
– 14 november uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de najaarszending, Guatamala.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.

Corona-maatregelen

Kerkgang na aanmelding

Sinds kort hoeft u zich alleen nog maar aan te melden via kerk@hgbb.nl. Geef hierbij uw naam aan, welke dienst het betreft (datum, ochtend- en of avonddienst) en met hoeveel personen u bent. U komt de kerk binnen via de deur onder de toren of via de deur aan de pastoriekant en kunt zelf een plaats kiezen. De kerk zal zo ingericht zijn dat onderling wat afstand aangehouden kan worden doordat er lege rijen zijn tussen de rijen die gebruikt worden. Ook wordt kerkgangers gevraagd een stoel vrij te houden tussen kerkgangers van uit een ander huishouden. Wel zal het voorkomen dat de onderlinge ruimte minder is dan 1,5 meter.

Kerkgang voor kwetsbaren na reservering

Voor kerkgangers die een grotere kans om ernstig ziek te worden door Corona is een gedeelte in de kerk volgens de 1,5 meter ingericht. Reservering voor dit gedeelte via Eventbrite blijft hiervoor nodig. Bij risicogroepen kan volgens de RIVM gedacht worden mensen met afweerstoornissen of aan personen die niet gevaccineerd zijn in combinatie met hoge leeftijd of onderliggende aandoeningen.