Dienst Dorpskerk 14 mei

Ochtenddienst:  

Voorganger in deze dienst is ds. L. Plug uit Barneveld.

Avonddienst:

De avonddienst wordt geleid door een L.W. Smelt uit Voorthuizen.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 14 mei diaconie
– 14 mei werk in onze gemeente
– 14 mei uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Noodhulp Pakistan.  

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.