Dienst Dorpskerk 14 maart

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgendienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen. Aan zowel de ochtenddienst als de avonddienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

In de morgendienst van deze zondag na biddag willen we de broers en zussen uit onze gemeente die langdurig met ziekte te kampen hebben bij naam bij de Here brengen.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst zal in principe een zangdienst zijn. Afhankelijk van de mogelijkheden zal voor een mooie invulling gezorgd worden.

De avonddienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 14 maart collecte diaconie
– 14 maart in onze gemeente
– 14 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Onderhoud Kerkgebouw.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.