Dienst Dorpskerk 14 februari

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de morgen- en avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden.

Ochtenddienst:

Dit is alweer de eerste van de serie van zeven lijdenszondagen. We worden in deze periode stil bij het lijden van de Here Jezus, op weg naar Pasen. Het is een tijd van inkeer en verootmoediging, maar ook van troost, omdat Hij zo diep in ons lijden is afgedaald. In de morgendienst zullen we hier aandacht aan geven.

Voorganger in deze dienst is ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en zal worden geleid door ds. Lammers.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 14 februari collecte diaconie
– 14 februari in onze gemeente
– 14 februari uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de verwarming van de kerk.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.