Dienst Dorpskerk 14 augustus

Ochtenddienst:  

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse.

Na afloop van de dienst nodigen we u van harte voor een gezellige bijeenkomst in Het Hoogepad met koffie, thee of limonade.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en wordt geleid door ds. A. Theunisse.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 14 augustus diaconie
– 14 augustus werk in onze gemeente
– 14 augustus uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor de zending (Egypte).

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.