Dienst Dorpskerk 14 april

Morgendienst:

Zondag 14 april is het Palmpasen. Met deze zondag begint de Stille Week, waarin we het lijden en de verwerping van de Here Jezus zijn dieptepunt bereikt aan het kruis. Hij is die allerdiepste weg gegaan om Zijn Vader te verheerlijken en om ons te verlossen.

Avonddienst:

De avonddienst (zangdienst) zal geleid worden door ds. Lammers.

Uitgangscollecte:

Kerk in Actie – Een nieuw begin voor jongeren in Nederlandse kerken –

Overzicht overige diensten:

Het overzicht van de overige diensten kunt u vinden op Over de diensten.