Dienst Dorpskerk 13 november

Ochtenddienst:  

In de morgendienst zal het Heilig Avondmaal worden gevierd.

Voorganger in deze dienst is ds. J. Lammers.

Avonddienst:

Ook in de avonddienst staat het vieren en de dankzegging van het Heilig Avondmaal centraal. De avonddienst wordt geleid door ds. J. Lammers.  

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van collectes bij de uitgang van de kerk. Daarnaast kunt u uw gaven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 13 november diaconie
– 13 november werk in onze gemeente
– 13 november avondmaalcollecte
– 13 november uitgangscollecte

Avondmaalcollecte:

De avondenmaalcollecte is bestemd voor Open Doors.

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het evangelisatie werk.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.