Dienst Dorpskerk 13 maart

Ochtenddienst:

Heel de wereld is Gods wereld. Onze dagelijkse bezigheden en ons gewone leven zijn belangrijk voor Hem. God wil ons gebruiken op de plaats waar wij dagelijks zijn. Hij brengt ons daar elke dag in situaties waarin we Hem en onze naaste kunnen dienen en van Hem mogen getuigen. Maar hoe doe je dat als je geconfronteerd wordt met kritische vragen? Of als mensen klagen over drempels die kerkmensen in het verleden hebben opgeworpen? Wat moet je dan zeggen? Is alleen luisteren dan niet te mager?  

Deze vragen zijn aangereikt door de gesprekskring Apeldoorn-West. Ze raken aan het 3e Focusblok ‘Jezus in jouw wereld’, het 2e gespreksthema: ‘als het erop aankomt’. We gaan er in de dienst dieper op in en hopen in de kerk toegerust te worden voor ons leven buiten de kerk. 

In de gebeden zullen we in het bijzonder alle broers en zussen van de gemeente die langdurig met gezondheidsproblemen te maken hebben bij de Here brengen. 

Na afloop van de dienst zal een gebedswandeling plaatsvinden. Wat mooi om de zondag na biddag biddend door ‘jouw wereld’ te lopen met het gebed dat Jezus’ licht en liefde ook hier mag schijnen. Het is immers Zijn wereld.

In de morgendienst gaat ds. A. Theunisse voor.    

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en zal worden geleid door ds. Lammers. 

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:

– 13 maart diaconie
– 13 maart werk in onze gemeente
– 13 maart uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw.

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.