Dienst Dorpskerk 13 december

Corona-maatregel

We roepen de gemeenteleden op om de avonddienst via kerkdienstgemist.nl of kerkradio te volgen, nu deze diensten zonder bezoekers plaatsvinden. Aan de morgendienst kunnen een beperkt aantal kerkgangers, na reservering, deelnemen.

Ochtenddienst:

De adventtijd is een tijd van verwachting en gebed. In de morgendienst staan we stil bij het gebed dat de Here Jezus ons heeft geleerd: het bekende ‘Onze Vader’. Dit is een gebed vol verlangen en verwachting van Gods Koninkrijk dat komende is.

Dit is het vijfde gespreksthema van het de derde blok van focus. Steeds ging het afgelopen maanden over ‘Jezus in jouw wereld’. Het gebed is hierin onmisbaar.

De dienst wordt geleid door ds. A. Theunisse.

Avonddienst:

De avonddienst is een zangdienst en zal door ds. Lammers worden geleid. De muziekgroep verleent haar medewerking in deze dienst.

Kindernevendienst:

In de morgendienst is er géén kindernevendienst in Het Hoogepad.

Collecten:

De inzameling van de gaven door middel van een rondgang in de kerk of een collecte bij de uitgang  is door de Corona-maatregelen komen te vervallen. Maar het werk in de gemeente en vanuit de diaconie moet door kunnen gaan.

We vragen u om uw gaven te blijven geven aan de drie collectes via de Scipio-app of door een overschrijving naar de rekening van
Kerkrentmeesters Hervormde Gemeente
NL87 RABO 0306 0000 24
onder vermelding van:
– 13 december collecte diaconie
– 13 december in onze gemeente
– 13 december uitgangscollecte

Uitgangscollecte:

De uitgangscollectie is bestemd voor Oekraïne, Kerk in Actie.

KerkTV:

De kerkdiensten in de Dorpskerk kunt u live volgen een terugkijken via kerkdienstgemist.nl.